СОНЕРС ГРУП ЕООД е застрахователен брокер съгласно Лиценз №678-ЗБ / 05.05.2020г.

Ние  предлагаме застрахователни продукти ориентирани и създадени спрямо нуждите на потребителите на застрахователни услуги, а именно Нашите Клиенти.  Чрез бързина, честност и коректност налагаме високи стандарти в обслужвнето на  клиентите ни, и винаги се надяваме да надминем техните очаквания.

За изграждането на високият професионализъм в работата ни доприняся безупречната работа с нашите Партньори Застрахователните компании. Ние държим и спазваме бизнес етиката спрямо нашите партньори и колеги като за нас лоялността и отговорността са водещи принципи.  Признание за това са  нашите успехи през годините.

Застрахователен Брокер Сонерс Груп работи в тясни връзки с водещите застрахователи в България и е награждаван монгократно :

  • 2012 ДЗИ Награда за „Ръст на премийният приход“
  • 2013 Виктория Награда за Реализиран премиен приход на застраховка „Злополука“
  • 2013 ДЗИ Награда за Реализиран приход ,
  • 2014 Виктория Награда за Реализиран премиен приход на застраховка „Злополука“
  • 2014 ДЗИ Награда за  Цялостен принос ,

Ние предлагаме на своите клиенти съдействие при настъпване на застрахователно събитие, с цел получаване на справедливо обезщетение.


Fatal error: Uncaught Error: Class 'Elementor\Scheme_Typography' not found in /home/customer/www/zastrahovki.com/public_html/wp-content/themes/instive/components/editor/elementor/widgets/insurance-service.php:325 Stack trace: #0 /home/customer/www/zastrahovki.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php(2327): Elementor\Instive_Insurance_Widget->_register_controls() #1 /home/customer/www/zastrahovki.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php(496): Elementor\Controls_Stack->init_controls() #2 /home/customer/www/zastrahovki.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php(177): Elementor\Controls_Stack->get_stack() #3 /home/customer/www/zastrahovki.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php(300): Elementor\Widget_Base->get_stack() #4 /home/customer/www/zastrahovki.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php(2416): Elementor\Controls_Stack->get_controls() #5 /home/ in /home/customer/www/zastrahovki.com/public_html/wp-content/themes/instive/components/editor/elementor/widgets/insurance-service.php on line 325