info@zastrahovki.com

Пишете ни.

+359 876 533 522

Позвънете ни.

СОНЕРС ГРУП ЕООД е застрахователен брокер съгласно Лиценз №678-ЗБ / 05.05.2020г.

Ние  предлагаме застрахователни продукти ориентирани и създадени спрямо нуждите на потребителите на застрахователни услуги, а именно Нашите Клиенти.  Чрез бързина, честност и коректност налагаме високи стандарти в обслужвнето на  клиентите ни, и винаги се надяваме да надминем техните очаквания.

За изграждането на високият професионализъм в работата ни доприняся безупречната работа с нашите Партньори Застрахователните компании. Ние държим и спазваме бизнес етиката спрямо нашите партньори и колеги като за нас лоялността и отговорността са водещи принципи.  Признание за това са  нашите успехи през годините.

Застрахователен Брокер Сонерс Груп работи в тясни връзки с водещите застрахователи в България и е награждаван монгократно :

  • 2012 ДЗИ Награда за „Ръст на премийният приход“
  • 2013 Виктория Награда за Реализиран премиен приход на застраховка „Злополука“
  • 2013 ДЗИ Награда за Реализиран приход ,
  • 2014 Виктория Награда за Реализиран премиен приход на застраховка „Злополука“
  • 2014 ДЗИ Награда за  Цялостен принос ,

Ние предлагаме на своите клиенти съдействие при настъпване на застрахователно събитие, с цел получаване на справедливо обезщетение.

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или смърт и/или

прочети повече

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

Застраховка живот е сигурен начин за защита на вас и семейството ви от злополуки. Застраховката живот може да бъде направена,

прочети повече

ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

На застрахователния пазар се предлагат различни покрития и застрахователни суми по следните продукти: Помощ при пътуване в чужбина - бизнес

прочети повече

ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

Застраховат се собствени или на законно основание наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества, в това число:недвижими имущества –

прочети повече