На застрахователния пазар се предлагат различни покрития и застрахователни суми по следните продукти: 

  • Помощ при пътуване в чужбина – бизнес покритие; 
  • Помощ при пътуване – туристически пътувания; 
  • Медицински разноски.Обичайните покрития, които тези продукти осигуряват са:

  • разходи за медицинско обслужване в случаите на злополука или внезапно заболяване (в зависимост от избраното покритие могат да се поемат и разходи за амбулаторно лечение и разноски за спешно зъболечение с различни лимити посочени от застрахователните компании); 
  • при необходимост се осигурява приемане в най-близката болница и ако се налага и репатриране до България, включително и със санитарен самолет; 
  • репатриране в случай на смърт;

Нашите Партьори