info@zastrahovki.com

Пишете ни.

+359 876 533 522

Позвънете ни.

 ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

Застраховката „Каско на МПС” или „Автокаско“ е добровона застраховка и осигурява пълно покритие за автомобила срещу пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.

 ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

На застрахователния пазар се предлагат различни покрития и застрахователни суми по следните продукти: Помощ при пътуване в чужбина - бизнес покритие; Помощ при пътуване - туристически пътувания; Медицински разноски.

 ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

Застраховат се собствени или на законно основание наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества, в това число:недвижими имущества – производствени и непроизводствени сгради;движими имущества – машини, съоръжения и оборудване; компютри, аудиовизуална и офис техника; транспортни средства; стопански инвентар; разходи…